Lithoz podejmuje współpracę z dr Jensem Tartschiem w zakresie implantów drukowanych w 3D

Austriacka firma Lithoz , ogłosiła partnerstwo z dr Jensem Tartschiem, ekspertem w dziedzinie implantologii ceramicznej w Szwajcarii oraz założycielem i prezesem Europejskiego Towarzystwa Implantologii Ceramicznej (ESCI). Wspólnie będą poszukiwać nowych zastosowań ceramicznych implantów drukowanych 3D w sektorze dentystycznym.

Materiały ceramiczne są już szeroko stosowane w przemyśle dentystycznym, ponieważ są biokompatybilne i mają mniejsze ryzyko wywołania stanu zapalnego w porównaniu do implantów metalowych. Zaletą ceramiki jest także stabilność i wysoka wydajność mechaniczna, co jest idealne dla implantów, które muszą pełnić funkcję zębów. Korzystne są również implanty dentystyczne wydrukowane w 3D : oferują większy stopień swobody projektowania w porównaniu z konwencjonalnie produkowanymi urządzeniami i są bardziej wydajne pod względem zużycia materiału. Z tych powodów, a także możliwości personalizacji, druk 3D jest popularną technologią w sektorze dentystycznym. Celem partnerstwa jest zwiększenie wykorzystania ceramiki drukowanej w 3D.

Ceramiczne implanty dentystyczne Lithoz

Lithoz, firma, która opracowała skalowalny ceramiczny proces AM, oparty na litografii Ceramic Manufacturing (LCM), od dawna ma powiązania ze stomatologią i oferuje wiele zoptymalizowanych medycznie materiałów. Według firmy, jej ceramika wkrótce uzyska certyfikaty EN ISO 13485.

We współpracy z Dr. Jensem Tartschiem Lithoz zbada zastosowania implantów dentystycznych w procesie LCM, w tym konwencjonalne implanty dentystyczne i powiększanie kości. W tym drugim przypadku Lithoz oferuje materiały wchłanialne, takie jak hydroksyloapatyt lub fosforan triwapniowy, które można wykorzystać do wytworzenia implantów opartych na sieci porów, które są dostosowane do stanu kości pacjenta. Te wysoce dostosowane urządzenia mogą wspierać wzrost implantów w przypadkach, gdy pacjentowi brakuje kości szczęki.

Dodaj komentarz