Natryskiwanie spoiwem metalowym ExOne jest dostępne w zestawie narzędzi Siemens Advanta AM Factory Planning

Producenci mogą teraz planować i optymalizować swoje procesy i zasoby AM przed wdrożeniem, wspierane przez wizualizację wysokonakładowego druku 3D w akcji. Siemens Advanta, strategiczna jednostka biznesowa Siemensa koncentrująca się na IoT i transformacji cyfrowej, włączyła technologię wyrzutu spoiw metalowych firmy ExOne do swojej biblioteki AM Factory Planning – pierwszy system do wyrzutu spoiw metalowych, który zostanie zawarty w pakiecie oprogramowania.

W szczególności biblioteka Factory Planning zawiera teraz X1 160Pro, który jest największym systemem natryskiwania spoiwa metalowego ExOne, w oprogramowaniu symulacyjnym, aby wirtualnie symulować i optymalizować pełny proces natryskiwania spoiwa, który wymaga drukowania 3D, utwardzania w piecu, odpędzania i spiekania przed końcowe wykończenie i recykling materiału z kondycjonowaniem proszkowym.

Korzystając z Siemens Tecnomatix Plant Simulation, Siemens Advanta może pomóc producentom w optymalizacji przepływu materiałów, wykorzystania zasobów i logistyki na wszystkich poziomach planowania zakładu, od globalnych zakładów produkcyjnych, poprzez zakłady lokalne, po określone linie.

W przypadku wtryskiwania spoiwa oprogramowanie może pomóc określić, ile elementów wyposażenia jest potrzebnych do wydajnego wykonania na określonych poziomach produkcji dla określonych części lub zestawów części, a także zbadać scenariusze czasu zadania dla różnych typów części i wyposażenia na długo przed jakimkolwiek rzeczywistym systemem jest zainstalowane.

Ponadto rozbudowane narzędzia analityczne, statystyki i wykresy pozwalają użytkownikom oceniać różne scenariusze produkcji i podejmować szybkie, niezawodne decyzje na wczesnych etapach planowania produkcji.

„Jesteśmy dumni, że technologia wyrzucania spoiwa ExOne została włączona do tego użytecznego narzędzia Siemensa, aby pomóc naszym klientom w sprawdzeniu ich zasobów produkcyjnych i koncepcji przed zakupem pełnych komórek roboczych” – powiedział Rick Lucas, dyrektor ds. Technologii ExOne i wiceprezes ds. Nowych Rynki. „Ponieważ technologia ExOne nadal wkracza w kierunku produkcji wielkoseryjnej, wierzymy, że to oprogramowanie do symulacji będzie miało coraz większą wartość dla naszych klientów. Pomogło to również zespołowi ExOne zobaczyć naszą wizję przyszłej produkcji w praktyce, a także zidentyfikować możliwości rozwoju technologii ”.

ExOne stara się usprawnić cały proces natryskiwania lepiszcza dzięki automatyzacji, oprogramowaniu i zdalnemu monitorowaniu. X1 160Pro ™ jest szczytowym osiągnięciem rodziny produkcyjnego spoiwa metalowego ExOne i jest wyposażony w technologię automatyzacji Siemensa, która umożliwia bezproblemową integrację. Podobnie jak wszystkie obecne drukarki produkcyjne ExOnes, w tym 25Pro, są wyposażone w Siemens MindSphere, który zasila aplikację ExOne Scout do zdalnego monitorowania i analizy systemu.

Dodaj komentarz