PPprint wprowadza zrywalny materiał wspierający do polipropylenowego druku 3D

PPprint GmbH, specjalista w zakresie druku 3D polipropylenu (PP), oferuje obecnie unikalne portfolio produktów do profesjonalnego druku 3D PP do zastosowań konsumenckich i przemysłowych. Najnowszą innowacją firmy jest pierwszy na świecie odłamywany materiał podporowy do PP, który umożliwia prostą i wysokiej jakości produkcję złożonych geometrii i produktów z mostami, nawisami i otworami.

Do pomyślnego przemysłowego drukowania 3D polipropylenu przy użyciu uznanych procesów opartych na wytłaczaniu, takich jak Fused Filament Fabrication (FFF), Fused Deposition Modeling (FDM) lub Fused Granular Fabrication (FGF), niezbędne są trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, wydrukowany materiał 3D powinien mieć niskie wypaczenie i wysoką siłę wiązania międzywarstwowego. Po drugie, powierzchnia robocza do drukowania 3D musi umożliwiać niezawodne drukowanie 3D części z PP bez użycia dodatkowych klejów oraz nieniszczące i wolne od pozostałości usuwanie wydrukowanego produktu. Po trzecie, do drukowania złożonych struktur potrzebny jest materiał podporowy. PPprint GmbH, specjalista w dziedzinie druku 3D z polipropylenu, rozwiązał teraz wszystkie te trzy wyzwania.

„Dzięki nowemu materiałowi podporowemu„ P-support 279 ”, który jest teraz dostępny na rynku, istniejąca linia produktów filamentowych„ P-filament-721 ”i powierzchnia druku 3D„ P-surface 141 ”, która została specjalnie opracowana dla PP są nie tylko uzupełniane, ale zdecydowanie dalej rozwijane. Tym samym PPprint GmbH jest jedyną firmą na świecie, która oferuje swoim klientom kompletne rozwiązanie do udanego przemysłowego druku 3D z PP ”- powiedział dr Christian Neuber, dyrektor generalny i współzałożyciel PPprint GmbH.

Materiał podporowy „P-support 279”, który jest specjalnie zaprojektowany dla polipropylenu, umożliwia drukowanie 3D o skomplikowanej geometrii i można go łatwo i czysto ręcznie usunąć z drukowanej części w podwyższonych temperaturach. Materiał podporowy ma wysoką sztywność, niewielkie odkształcenia i doskonałą przyczepność do drukowanej części PP, a także do powierzchni druku 3D „P-surface 141”. Ponadto może być korzystnie stosowany do drukowania konstrukcji wsporczych na polipropylenie i tratwach. „Wspornik P 279” nie wchłania wody i dlatego nie wymaga suszenia przed drukowaniem 3D. Ponadto, jako odrywany materiał nośnika, „nośnik P 279” ma tę zaletę, że nie ma potrzeby stosowania rozpuszczalników, a zatem podczas uwalniania nie powstają żadne wodne odpady zawierające polimer. Ponadto,

„W dziedzinie technologii wytwarzania przyrostowego, szeroki zakres właściwości polipropylenu oferuje ogromny potencjał, a znaczenie PP w druku 3D stale rośnie. Opiera się to głównie na zróżnicowanych właściwościach PP o bardzo dobrej wytrzymałości na zerwanie, niskiej gęstości, doskonałej odporności chemicznej i możliwości recyklingu. Te zalety wykraczają daleko poza profile właściwości materiałów klasycznie stosowanych w procesie FDM i umożliwiają wytwarzanie przyrostowe produktów, które mogą być stosowane w przemyśle i technologii medycznej ”- wyjaśnił prof. Dr Hans-Werner Schmidt, University of Bayreuth, dyrektor Bawarski Instytut Polimerów i współzałożyciel PPprint GmbH.

Dodaj komentarz